Mô đun I/O mở rộng cho XBG XBF-AH04A

 • 2 kênh IN
 • 2 kênh OUT
 • Dòng điện/Điện áp
 • 12 bit
 • Sử dụng với PLC loại SU, M và U
 • Yêu cầu nguồn mở rộng: 120mA
 • Xuất xứ: Hàn Quốc

Mô tả

Số kênh 4 (2 kênh vào, 2 kênh ra)
Đầu vào: Tiêu thụ dòng điện bên ngoài 120mA ở 24VDC /điểm
 Tiêu thụ dòng điện bên trong 120mA
 Phạm vi Điện áp: 1 đến 5VDC, 0 đến 5VDC, 0 đến 10VDC (Điện trở đầu vào tối thiểu 1MΩ)
 Dòng điện: 4 đến 20mA, 0 đến 20mA (Điện trở đầu vào 250Ω)
 Độ phân giải tín hiệu 12 bit
 Giá trị chưa ký 0 đến 4.000
 Giá trị đã ký -2000 đến 2000
 Giá trị chính xác Điện áp: 100 đến 500 (1 đến 5V)
         0 đến 500 (0 đến 5V)
         0 đến 1000 (0 đến 10V)
 Dòng điện: 400 đến 2000 ( 4 đến 20mA)
          0 đến 2000 ( 0 đến 20mA)
 Điện áp phân giải tối đa: 1,25mV (1 đến 5V, 0 đến 5V)
       2,5mV (0 đến 10V)
 Dòng điện: 5µA (4 đến 20mA, 0 đến 20mA)
 Độ chính xác ± 0,5% hoặc ít hơn
 Tốc độ chuyển đổi tối đa 1ms/Kênh
 Điện áp đầu vào tuyệt đối tối đa: DC ±15V
 Dòng điện: DC ±25mA
Đầu ra: Phạm vi Điện áp: 1 đến 5VDC, 0 đến 5VDC, 0 đến 10VDC (Tải 2kΩ trở lên)

 Dòng điện: 4 đến 20mA, 0 đến 20mA (Tải 510Ω trở xuống)
 Độ phân giải tín hiệu 12 bit
 Giá trị chưa ký 0 đến 4000
 Giá trị đã ký -2000 đến 2000
 Giá trị chính xác Điện áp: 100 đến 500 (1 đến 5V)
         0 đến 500 (0 đến 5V)
         0 đến 1000 (0 đến 10V)
 Dòng điện: 400 đến 2000 ( 4 đến 20mA)
         0 đến 2000 ( 0 đến 20mA)
 Điện áp phân giải tối đa: 1,25mV (1 đến 5V, 0 đến 5V)
        2,5mV (0 đến 10V)
 Dòng điện: 5µA (4 đến 20mA, 0 đến 20mA)
 Độ chính xác ± 0,5% hoặc ít hơn
 Tốc độ chuyển đổi tối đa 1ms/Kênh
 Điện áp đầu vào tuyệt đối tối đa: DC ±15V
 Dòng điện: DC ± 25mA

==>  Một số mã hàng khác đang cung cấp: GRL-TR4C-G3, GRL-TR4C1, GRL-TR4C1-G3, GRL-TR2C, GRL-TR2C-G3, GRL-TR2C1, GRL-TR2C1-G3, GRL-RY2C, GRL-RY2C-G3, GRL-DT4C, GRL-DT4C-G3, GRL-DT4C1, GRL-DT4C1-G3, GRL-D22C, GRL-D22C-G3,GRL-D24C, GRL-D24C-G3, GPL-TR4C1, GPL-TR4C, GPL-TR2C1, GPL-TR2C, GPL-RY2C, GPL-DT4C1, GPL-DT4C, GPL-D24C, GPL-D22C, GPL-DV4C, GPL-DC4C, GPL-AV8C, GDL-TR4C1, GDL-TR4C, GDL-TR2C1, GDL-TR2C, GDL-RY2C, GDL-DT4C1, GDL-DT4C, GDL-D24C, GDL-D22C, GEL-D24C, GEL-DT4C1, GEL-TR4C1, GEL-RY2C, GEL-AV8C, GEL-AC8C, GEL-DV4C, GEL-DC4C, XPL-BSSA, XDL-BSSA, XEL-BSSA, XEL-BSSB, XRL-BSSA, XTB-40H (TG7-1H40S), R32C-NS5A-40P, R32C-PS5A-40P, C40HF-05PB-XGP1, C40HF-10PB-XGP1, C40HF-15PB-XGP1, C40HF-20PB-XGP1, C40HF-30PB-XGP1, C40HF-05PB-1, C40HF-10PB-1, C40HF-15PB-1, C40HF-20PB-1, C40HF-30PB-1, C40HH-05SB-XBE, C40HH-10SB-XBE, C40HH-15SB-XBE, C40HH-20SB-XBE, C40HH-30SB-XBE, C40HF-05PB-1B, C40HF-10PB-1B, C40HF-15PB-1B, C40HF-20PB-1B, C40HF-30PB-1B, C40HF-05PB-3C40HF-10PB-3, C40HF-15PB-3, C40HF-20PB-3, C40HF-30PB-3, R40H/20HH-05S-XBM3, R40H/20HH-10S-XBM3, C40HH-05SB-XBI, C40HH-10SB-XBI, C40HH-15SB-XBI, C40HH-20SB-XBI, C40HH-30SB-XBI, C40HF-05PB-3, C40HF-10PB-3, C40HF-15PB-3, C40HF-20PB-3, C40HF-30PB-3, K1C-50A, PMC-310S, USB-301A 2.0, XGT CPUXBC & XEC, XGB U, GPL-CON(M), GPL-CON(s), XMC-E32A, XMC-E32C, XEL-BSSCT, XBM-DN16S, XBM-DR16S, XBM-DN32S, XBM-DN32H2, XBM-DN32HP, XEM-DN32H2, XEM-DN32HP, XBC-DR32H, XBC-DN32H, XBC-DR64H, XBC-DN64H, XBC-DR32H/DC, XBC-DN32H/DC, XGF-DC4H, XGT-TERA, XGT-DMMA, XGR-CPUH/F, XGR-CPUH/T, XGR-CPUH/S, XGR-AC12, XGR-AC22, XGR-AC23, XGR-AC13, XGR-DC42, XGR-DBSH, XGR-DBSF, XGR-DBST, XGR-DBSFS, XGR-DBSHS, XGR-DBDH, XGR-DBDF, XGR-DBDT, XGR-M06P, XGR-M02P, XGR-E12P, XGR-E08P, XGR-E12H, XGC-F201, XGC-F501, XGR-DMMA, GSL-TR4C1, GSL-TR2C1, GSL-RY2C, GSL-DT4C1, GSL-D24C, GSL-D22C, GRL-TR4C, XBC-DR64H/DC, XBC-DN64H/DC, XEC-DR32H, XEC-DN32H, XEC-DR64H, XEC-DN64H, XEC-DP32H, XEC-DP64H, XEC-DR32H/D1, XEC-DR64H/D1, XBC-DR10E, XEC-DP10E, XEC-DR14E, XEC-DN14E, XEC-DP14E, XEC-DR20E, XEC-DN20E, XEC-DP20E, XEC-DR30E, XEC-DN30E, XEC-DP30E, XBC-DN20SU, XBC-DR20SU, XBC-DP20SU, XBC-DN30SU, XBC-DR30SU, XBC-DP30SU, XBC-DN40SU, XBC-DR40SU, XBC-DP40SU, XBC-DN60SU, XBC-DR60SU, XBC-DP60SU, XEC-DN20SU, XEC-DR20SU, XEC-DP20SU, XEC-DN30SU, XEC-DR30SU, XEC-DP30SU, XEC-DN40SU, XEC-DR40SU, XEC-DP40SU, XEC-DN60SU, XEC-DR60SU, XEC-DP60SU, XBC-DN32U, XBC-DN32UA, XBC-DN32UP, XBC-DP32U, XBC-DP32UA, XBC-DP32UP, XBC-DR28U, XBC-DR28UA, XBC-DR28UP, XBC-DN32U/DC, XBC-DN32UA/DC, XBF-TC04TT, XBF-TC04RT, XBO-M2MB, XBO-DC04A, XBO-TN04A, XBO-AD02A, XBO-DA02A, XBO-AH02A, XBO-RD01A, XBO-TC02A, XBO-RTCA, XGK-CPUE, XGK-CPUS, XGK-CPUA, XGK-CPUH, XGK-CPUU, XGK-CPUUN, XGK-CPUHN, XGK-CPUSN, XGI-CPUE, XGI-CPUS, XGI-CPUH, XGI-CPUU, XGI-CPUUN, XGP-ACF1, XGP-ACF2, XGP-AC23, XGP-DC42, XGB-M04A, XGB-M06A, XGB-M08A

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Mô đun I/O mở rộng cho XBG XBF-AH04A”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.