Bộ nguồn S8VK-C06024

  • Công suất: 60W
  • Điện áp đầu vào: một pha 100 đến 240 VAC, 90 đến 350 VDC
  • Điện áp đầu ra (VDC): 24V
  • Đầu ra hiện hành: 2.5A

Mô tả

==> Một số mã sản phẩm khác: S8FS-C01505J, S8FS-C01505D, S8FS-C01512J, S8FS-C01512D, S8FS-C01515J, S8FS-C01515D, S8FS-C01524J, S8FS-C01524D, S8FS-C02505, S8FS-C02505J, S8FS-C02505D, S8FS-C02515, S8FS-C02515J, S8FS-C02515D, S8FS-C02524, S8FS-C02524J, S8FS-C02524D, S8FS-C03505, S8FS-C03505J, S8FS-C03505D, S8FS-C03512, S8FS-C03512J, S8FS-C03512D, S8FS-C03515, S8FS-C03515J S8FS-C03515D, S8FS-C03524, S8FS-C03524J, S8FS-C03524D, S8FS-C05005, S8FS-C05005J, S8FS-C05005D, S8FS-C05012, S8FS-C05012J, S8FS-C05012D,S8FS-C05015, S8FS-C05015J, S8FS-C05015D, S8FS-C05024, S8FS-C05024J, S8FS-C05024D, S8FS-C05048, S8FS-C05048J, S8FS-C05048D, S8FS-C07505, S8FS-C07505J, S8FS-C07505D, S8FS-C07512, S8FS-C07512J, S8FS-C07512D, S8FS-C07515, S8FS-C07515J, S8FS-C07515D, S8FS-C07524, S8FS-C07524J, S8FS-C07524D, S8FS-C07548, S8FS-C07548J, S8FS-C07548D, S8FS-C10005, S8FS-C10005J, S8FS-C10005D, S8FS-C10012, S8FS-C10012J, S8FS-C10012D, S8FS-C10015, S8FS-C10015J, S8FS-C10015D, S8FS-C10024, S8FS-C10024J, S8FS-C10024D, S8FS-C10036, S8FS-C10036J, S8FS-C10036D, S8FS-C10048, S8FS-C10048J, S8FS-C10048D, S8FS-C15005, S8FS-C15005J, S8FS-C15005D, S8FS-C15012, S8FS-C15012J, S8FS-C15012D, S8FS-C15015, S8FS-C15015J, S8FS-C15015D, S8FS-C15024, S8FS-C15024J, S8FS-C15024D, S8FS-C15036, S8FS-C15036J, S8FS-C15036D, S8FS-C15048, S8FS-C15048J, S8FS-C15048D, S8FS-C20005, S8FS-C20005J, S8FS-C20005D, S8FS-C20012, S8FS-C20012J, S8FS-C20012D, S8FS-C20024, S8FS-C20024J, S8FS-C20024D, S8FS-C20036, S8FS-C20036J, S8FS-C20036D, S8FS-C20048J, S8FS-C20048D, S8FS-C35005, S8FS-C35005J, S8FS-C35005D, S8FS-C35012, S8FS-C35012J, S8FS-C35012D, S8FS-C35024, S8FS-C35024J, S8FS-C35024D, S8FS-C35036, S8FS-C35036J, S8FS-C35036D, S8FS-C35048, S8FS-C35048J, S8FS-C35048D

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bộ nguồn S8VK-C06024”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.