Bộ điều khiển Servo gia đình MINAS A6 MCDLT35SF

Mô tả

  • 50 W đến 22 kW
  • Điện áp: DC 24V/48V, AC 100V/200V/400 V
  • 23 bit Tuyệt đối/Tăng dần
  • Bộ mã hóa: Tuyệt đối/Tăng dần không dùng pin
  • Đáp ứng tần số 3,2 kHz
  • Khối lượng: 1,6kg

==> Một số mã hàng khác: MSMF011L1A1, MSMF011L1A2, MSMF011L1B1, MSMF011L1B2, MSMF011L1C1, MSMF011L1C2, MSMF011L1D1, MSMF011L1D2, MSMF011L1S1, MSMF011L1S2, MSMF011L1T1, MSMF011L1T2, MSMF011L1U1, MSMF011L1U2, MSMF011L1V1, MSMF011L1V2, MSMF012L1A1, MSMF012L1A2, MSMF012L1A2M, MSMF012L1B1, MSMF012L1B2, MSMF012L1B2M, MSMF012L1C1, MSMF012L1C2, MSMF012L1C2M, MSMF012L1D1, MSMF012L1D2, MSMF012L1D2M, MSMF012L1S1, MSMF012L1S2, MSMF012L1S2M, MSMF012L1T1, MSMF012L1T2, MSMF012L1T2M, MSMF012L1U1, MSMF012L1U2, MSMF012L1U2M, MSMF012L1V1, MSMF012L1V2, MSMF012L1V2M, MSMF021L1A1, MSMF021L1A2, MSMF021L1B1, MSMF021L1B2, MSMF021L1C1, MSMF021L1C2, MSMF021L1D1, MSMF021L1D2, MSMF021L1S1, MSMF021L1S2, MSMF021L1T1, MSMF021L1T2, MSMF021L1U1, MSMF021L1U2, MSMF021L1V1, MSMF021L1V2, MSMF022L1A1, MSMF022L1A2, MSMF022L1A2M, MSMF022L1B1, MSMF022L1B2, MSMF022L1B2M, MSMF022L1C1, MSMF022L1C2, MSMF022L1C2M, MSMF022L1D1, MSMF022L1D2, MSMF022L1D2M, MSMF022L1S1, MSMF022L1S2, MSMF022L1S2M, MSMF022L1T1, MSMF022L1T2, MSMF022L1T2M, MSMF022L1U1, MSMF022L1U2, MSMF022L1U2M, MSMF022L1V1, MSMF022L1V2, MSMF022L1V2M, MSMF041L1A1, MSMF041L1A2, MSMF041L1B1, MSMF041L1B2, MSMF041L1C1, MSMF041L1C2, MSMF041L1D1, MSMF041L1D2, MSMF041L1S1, MSMF041L1S2, MSMF041L1T1, MSMF041L1T2, MSMF041L1U1, MSMF041L1U2, MSMF041L1V1, MSMF041L1V2, MSMF042L1A1, MSMF042L1A2, MSMF042L1A2M, MSMF042L1B1, MSMF042L1B2, MSMF042L1B2M, MSMF042L1C1, MSMF042L1C2, MSMF042L1C2M, MSMF042L1D1, MSMF042L1D2, MSMF042L1D2M, MSMF042L1S1, MSMF042L1S2, MSMF042L1S2M, MSMF042L1T1, MSMF042L1T2, MSMF042L1T2M, MSMF042L1U1, MSMF042L1U2, MSMF042L1U2M, MSMF042L1V1, MSMF042L1V2, MSMF042L1V2M, MSMF082L1A1, MSMF082L1A2, MSMF082L1A2M, MSMF082L1B1, MSMF082L1B2, MSMF082L1B2M, MSMF082L1C1, MSMF082L1C2, MSMF082L1C2M, MSMF082L1D1, MSMF082L1D2, MSMF082L1D2M, MSMF082L1S1, MSMF082L1S2, MSMF082L1S2M, MSMF082L1T1, MSMF082L1T2, MSMF082L1T2M, MSMF082L1U1, MSMF082L1U2, MSMF082L1U2M, MSMF082L1V1, MSMF082L1V2, MSMF082L1V2M, MADLN05NE, MADLN05SE, MADLN05SG, MADLT05NF, MADLT05SF, MADLN15NE, MADLN15S, MADLN15SG MADLT15NF, MADLT15SF, MBDLN25NE, MBDLN25SE, MBDLN25SG, MBDLT25NF, MBDLT25SF, MCDLN35NE, MCDLN35SE, MCDLN35SG, MCDLT35NF, MCDLT35SF, MCDLT35SF 750W, DRIVER MSMF082L1T2 750W, MOTOR PHANH MSMF082L1U2 750W, MOTOR THƯỜNG MADLT15SF 200W, DRIVER MSMF022L1T2 200W, MOTOR PHANH MSMF022L1U2M 200W, MOTOR THƯỜNG MADLN05SF 100W, DRIVER MSMF012L1T2 100W, MOTOR PHANH MSMF012L1U2M 100W, MOTOR THƯỜNG MBDLT25SF 400W, DRIVER MSMF042L1T2 400W, MOTOR PHANH MSMF042L1U2M 400W, MOTOR THƯỜNG SM-50A, CONECTOR CN1

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bộ điều khiển Servo gia đình MINAS A6 MCDLT35SF”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.